36 1/4137-854 budapest@benedictum.hu

Bonyolult és nehezen emészthető, mindez bátran kijelenthető a jogi szövegek bármelyikéről. Elvontak, sajátos komplex terminológiát használnak és sajátos stílusban vannak megfogalmazva, de vannak helyzetek amikor elkerülhetetlen a lefordíttatásuk. Egy félreértett, hibás jogi fordításnak nagyon súlyos jogi következményei lehetnek vagy akár a megrendelő komoly anyagi kárt is szenvedhet. Egy nemzetközi piacon is részt vevő cég nem hagyhatja figyelmen kívül a jogi szakfordítás fontosságát mivel jelentős mennyiségű dokumentum fordítása szükséges a nemzetközi porondon való működéshez.

A jogi szakfordító a felszín mögé lát

Az egyes szavak a hétköznapi nyelveben nem pontosan úgy használatosak ahogyan a jogi nyelv használja őket. Ezt a tényt egy jogi szakfordítónak minden esetben szem előtt kell tartania és képesnek kell lennie a nyelvi felszín mögé látni, csak így értheti meg a jogi szakkifejezéseket és azok egymáshoz való kapcsolódását. Egy konkrét szakterület kifejezései és a közöttük lévő összefüggés értelmezése nyilván minden estben sokkal több figyelmet és hozzáértést igényel, mint egy hétköznapi szövegé. A jogi szövegek fordítása a szakfordítások közül a legbonyolultabb. A jogi szakzsargon értelmezése és használata kiváló szakembert kíván.

A szórend sem szokványos

Akár törvényről, szerződésről, alapító okiratról vagy bármilyen jogi dokumentumról van szó minden esetben jogi szakszavakból és kifejezésekből épül fel. A szórend sem szokványos és végtelen számú mellékmondat teszi még bonyolultabbá a szöveget. A szokatlanság nem mentesít a szabályok betartása alól. A különböző országok különféle jogrendszerében fellelhető eltérések tovább bonyolítják az egyébként sem egyszerű helyzetet. Az egyes kifejezések célnyelvi megfelelője pedig nem is biztos, hogy megtalálható, mert előfordul, hogy az adott ország nyelvén a keresett terminus nem létezik.

A jogrendszerek között is vannak eltérések

Az orosz és az európai jogrendszerek a római, míg a brit jogrendszer az angolszász jogrendszerre épül. A bírósági rendszerekben a jogi normákban vagy az igazságszolgáltatási intézkedésekben megjelenő különbségek a jogi szókincsben gyakran észlelhetők. A hatóságok és a munkacsoportok felépítése és a közöttük lévő kapcsolatok között is jelentős eltérések lehetnek. Hasonló hangzású hatósági megnevezés egyáltalán nem jelenti azt, hogy hasonló hatáskörrel rendelkező szerv áll mögötte.

Jogi szakfordítóink magas szinten képzettek

Fordítóirodánk, hogy megfelelhessen mindezen kihívásoknak olyan jogi szakfordítókat alkalmaz, akik az adott terület szakértői, akik folyamatosan képezik magukat. A jogi szakfordítóink amellett, hogy a jogi szakzsargonban magas szinten járatosok, olyan kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, amely jelentősen megkönnyíti a jogi kutatómunkát és szavatolja a jogilag helyes fordítást.  Ha kiváló minőségű jogi fordításra van szüksége keressen minket bizalommal.

BeneDictum Fordítóiroda