36 1/4137-854 budapest@benedictum.hu

Ha külön jogszabály előírja külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, csatolni kell a bejegyzési kérelemhez.

Ezen túlmenően forint és deviza bankszámla nyitásához is sok bank megköveteli a nem rezidens devizakülföldi társaságoktól, hogy a székhely szerinti országban történt nyilvántartásba vételt hitelt érdemlően igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat) és annak hiteles magyar fordítása bemutatását.

Tudta-ehogy angol, német, spanyol, orosz, francia nyelven akár másnapra is elkészítjük a cégkivonatok illetve társasági szerződések fordítását?

 

[divider_1]