36 1/4137-854 budapest@benedictum.hu

Ha az adott munkáltatónál 4 hétnél régebb óta állunk munkaviszonyban, akkor, ha megbetegszünk 6 héten a munkabár 100 százaléka jár. Hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhasson a munkáltatónál és az egészségpénztárnál le kell adni az orvosnál kapott táppénzes papírt. 6 hét elteltével a táppénzt az egészségpénztár folyósítja.

A munkáltatóval mielőbb közölni kell a munkaképtelenséget és azt, hogy előre láthatóan meddig fog tartani. Ha ez több mint 3 nap, akkor minél előbb, de legkésőbb 3 napon belül orvosi igazolás szükséges. A munkáltató ennél korábban is jogosult kérni az orvosi igazolást. Ezeket a határidőket nagyon fontos számontartani, mert késedelmes igazolás esetén felmondhat a munkáltató.

A munkáltató mellett az egészségbiztosítót is értesíteni kell

A keresőképtelenséget a munkáltató mellett az egészségbiztosítónak is jelezni kell. Ezt az orvosi igazolások kiállítását követően egy héten belül írásban, ajánlott levélben eljuttatni az egészségpénztárhoz. A táppénzigény addig nem élesedik amíg a keresőképtelenség ténye az egészségpénztárnak bejelentésre nem kerül. Az eközben eltelt időre nem jár a táppénz.

Betegség esetén először a háziorvost kell felkeresni, lehetőleg az betegség első napján. A visszadátumozás gyakran nem lehetséges. Németországban szabadon választhatunk orvost. Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Ha az orvos diagnosztizálta a betegséget a probléma súlyosságától függően fog igazolást adni 1,2 hétre vagy hosszabb időre. A recepten felül ad 3 rózsaszínű lapot, amelyből egy a munkaadóé, egy betegbiztosítóé egy pedig saját példány.

A táppénzt a munkáltató 6 hétig fizeti

A munkaadó 6 héten át köteles fizetni a táppénzt, ami a munkabér 100%-a. Az összeget a munkáltató a szerződésben meghatározott dátumig kell rendezze. Kivétel, ha a munkaadó a próbaidő alatt szerződést bont. A munkaadó jogosult a betegség miatta igazolt távolléteket összesíteni és ez alapján a betegbiztosító adja majd a táppénzt.
Németországban, ha a házastársak egyike biztosítva van akkor ez az egész családra kiterjed., még ha bizonyos korlátozásokkal is.

A 7. héttől a betegbiztosító veszi át a táppénz fizetést, de ezt kérvényezni kell, nem automatikus. Az ügyintézés nem egyszerű mert a munkaadónak kereseti igazolást kell kiállítani az utolsó havi fizetésről kiállítani, a táppénzt igénybe vevőnek pedig kérvényt kell benyújtani a betegbiztosító felé, arról, hogy továbbra is igényli a táppénzt. Ennek összege az utolsó havi bérünk 70%-a, maximum az utolsó havi nettó bérünk 90%-a. Az összeget minden esetben utólag fizetik, hosszan tartó betegség esetén pedig 4 hetente kell az háziorvos által írt igazolást eljuttatni a betegbiztosítónak. A kitöltendő igazolást a biztosító postai úton küldi, amit a háziorvos kitölt, így kell visszajuttatni a betegbiztosítóhoz.

A táppénz folyósítása nem jár korlátlan ideig

A betegbiztosító maximum 78 héten át fizet táppénzt. Ennek újra igényléséhez 3 év szünetnek kell eltelni. Ha az orvos meghosszabbítja a táppénzt az igazolásnak egy héten belül be kell érkeznie a biztosítóhoz. A táppénz tényéről a munkaadót is minden esetben értesíteni kell.
Ha táppénzen vagyunk és el szeretnénk hagyni az országot, ezt jelezni kell a háziorvosnak, mert neki igazolást kell adnia arról, hogy ez nem jár állapot romlással. Ezt az igazolást is el kell küldeni a betegbiztosítónak és kérvényezni kell a külföldön tartózkodást.

Azon családtagok, akik házastárs jogán vannak biztosítva nem igényelhetnek táppénzt.

Táppénzes papír fordítás:
debrecen@benedictum.hu e-mail címre érkezhet az igazolás.

BeneDictum Fordítóiroda