36 1/4137-854 budapest@benedictum.hu

 

Vannak esetek, amikor hivatalos vagy hiteles fordításra van szükség. Ilyen például ha házasságkötéshez szükségesek a dokumentumok. Ha magyar állampolgárként külföldi a párod a házasságkötésetekhez minden okmányt, például anyakönyvi kivonatot és más kapcsolódó iratokat le kell fordítani adott esetben magyarra.

Sima fordítás pecséttel?

Van amikor a megrendelő sima fordítást kér pecséttel. Ilyen sajnos nem létezik. A hivatalos fordítás és a sima fordítás pecséttel, között nincsen semmilyen különbség. Az hivatalos fordítás, amelynek tartalma igazoltan megegyezik az eredeti okmányéval.
Az ügyvéd vagy a közjegyző sem pecsétel le bármit, csak azt, aminek a tartalmáért felelősséget vállal, hiszen felelősséggel tartozik a kezéből kiadott munkáért.

Erre nem jogosult bármelyik fordító

A hivatalos fordításra éppen ugyanez vonatkozik. A hivatalos vagy hiteles fordítás elkészítésére nem jogosult bármelyik fordító csakis azok, akik szerepelnek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara erre vonatkozó jegyzékében. A BeneDictum fordítóiroda vezetője Lipták Benedek és kijelölt munkatársai szerepelnek ebben a listában.
A hivatalos fordítást záradékolt fordításnak is nevezzük. A záradéknak vannak kötelező formai elemei: a hivatalos fordításnak a lefordított dokumentum  mellett az eredeti okirat másolatát is tartalmaznia kell. A záradékon aláírásnak és keltezésnek is kötelező szerepelni, hogy érvényes lehessen.

Nagyon fontos információ: a hivatalos fordítás csakis az eredeti példányban érvényes, nem fénymásolható és szkennelhető.
A pecséttel ellátott fordítás a hivatalos fordításnak felel meg.

Mi a záradék szerepe?

A fordítást befogadó és felhasználó intézmény meg akar győződni arról, hogy a fordításban ugyanazok az adatok szerepelenk mint az eredeti dokumentumban. A hivatalos fordítást készítő és aláíró, tehát hivatalos fordítás készítésére jogosult az Országos Magyar Közjegyzői Kamara névsorában is megtalálható személy felelősséggel tartozik és vállal azért, hogy a fordítás és az eredeti okmány tartalmilag teljesen azonos. Ha minden feltételnek megfelel az adott okmány fordítása, csak akkor fogadják el a hivatalos ügyintézéshez.

A záradék nélküli fordítás csak egy lefordított szöveg

A záradék nélküli fordítás csak egy lefordított szöveg, nem tanúsít semmit. Tehát ha hivatalos ügyintézéshez keresünk fordítót vagy fordítóirodát, olyat keressünk, amely rendelkezik a fordítás hitelessé tételének jogával, tanúsítja a fordítás és az eredeti irat egyezőségét és felelősséget is vállal a fordításért.