Anyakönyvi

fordításra

Van szükséged?

ÍRJ NEKÜNK!

Mi az anyakönyvi kivonat? Kinek van szüksége anyakönyvi kivonat fordítására?

Az anyakönyvi kivonat egy hivatalos okirat, amely a személyi adatokkal, azaz a születési, házassági és halálozási adatokkal kapcsolatos információkat tartalmazza. Az ügyfél kérhet születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló és halotti anyakönyvi kivonatot.

Anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték. Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.

Születési anyakönyvi kivonat: Ez az okirat tartalmazza a személy születésének dátumát, helyét, születési nevét, a szülei nevét és a születési helyszínét.

Házassági anyakönyvi kivonat: Ez az okirat tartalmazza a házasságkötés dátumát, helyét, a házastársak nevét és az esküvői tanúk adatait.

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonata: Ez az okirat tartalmazza a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének dátumát, helyét és az élettársak nevét.

Halotti anyakönyvi kivonat: Ez az okirat tartalmazza a halál időpontját, helyét, a halott nevét és a halál okát.

Az anyakönyvi kivonatot gyakran kérhetik a jogi eljárások, mint például a házasság, az öröklés vagy a válás során, az állampolgárság megszerzésekor, a külföldi munkavállaláskor, illetve a külföldi tanulmányok vagy utazások során.

Az anyakönyvi kivonat fordítására általában akkor van szükség, ha valaki külföldön szeretne dolgozni, tanulni, letelepedni, vagy más hivatalos okmányhoz szükséges a fordítása. Az anyakönyvi kivonat az egyének személyes adatait tartalmazza, mint például a születési hely, idő, szülők neve, valamint az esetleges házasság, válás vagy halál adatait.

Például, ha valaki szeretne külföldön házasságot kötni, az adott ország hatóságai általában kérik az anyakönyvi kivonatot a személy hazájának hivatalos nyelvén fordítva. Az anyakönyvi kivonat fordításra lehet szükség az ügyintézés során is, ha a külföldi hatóságok vagy intézmények hivatalos dokumentumokat kérnek, amelyek nyelve eltér a személy anyanyelvétől.

Visszajelzések

Svájcból is a BeneDictumhoz fordulok amikor fordíttatnivalóm akad.
Szkennelt dokumentumot is fordítanak ami rendkívül praktikus, így nem kell kivárni a postafordultát.

Francsovics Judit

A fordítások nem csak pontosak, hanem stílusosak is. Ennek köszönhetően én Sydney-ben több helyről is pozitív visszaigazolást kaptam munka keresés közben.

Kárpáti Tamás

Gyógypedagógiai témájú szakdolgozat összefoglalójának a német fordítását végezték el nekem, gyorsan és szakszerűen. A kedves, és segítőkész hozzáállást, a pontos, igényes munkájukat köszönöm! Máskor is bizalommal fordulnék hozzájuk! 

Tán Éva

GYIK

Milyen nyelvek között vállalunk fordítást?

Angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, ukrán, román, lengyel, cseh, szerb, héber, török, horvát, szlovák, szlovén, portugál, kínai, görög, svéd, dán, arab nyelv és magyar között oda-vissza. Valamint az előbbiekben felsoroltakon kívül idegen nyelvről idegen nyelvre is vállalunk fordítást.

Mennyi időre van szükség a fordítás elkészítéséhez?

Ügyfelünk igényeitől függ a fordítási határidő. Árajánlatküldéskor három árat adunk meg, normál, sürgős és expressz sürgősséggel, így kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbbet. A fordítást akár másnapra is el tudjuk készíteni.

Jogi és céges fordítások esetén bízhatok a titoktartásban?

Természetesen minden beérkező dokumentumot bizalmasan kezelünk és erre kérjük partnereinket is. Harmadik félnek csak megrendelés esetén kerül továbbításra, illetve akkor, ha az árajánlathoz a nyelvpár és/vagy szerkesztés miatt elengedhetetlen. Amennyiben azonban szükségesnek tartja, titoktartási nyilatkozat aláírása is lehetséges.

Mi alapján lesz kalkulálva a végleges ár?

Fordítások esetében a végleges árat általában a célnyelvi dokumentum, tehát a fordítás leütésszáma (karakterszám szóközökkel) alapján számoljuk ki. Egyedi esetekben ettől eltérő elszámolásra is sor kerülhet (pl. darabár vagy forrásnyelvi leütésszám), ezt azonban az árajánlatban minden esetben jelezzük.

Tolmácsolás esetén a megkezdett órák száma képezi az elszámolás alapját, hacsak előzetesen nem máshogy állapodtunk meg.

Egy hivatalos szervnek kell benyújtanom az elkészült fordítást. A Benedictum Kft-nek van jogosultsága ilyen szakfordítás elkészítésére?

Igen, cégünk jogosult szakfordítások elkészítésére. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy magyarországi felhasználás céljából hiteles fordításokat az 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet hatályos állapota szerint csak cégkivonatokról, cégjegyzékbe bejegyzendő adatokról és cégiratokról készíthetünk. Egyéb dokumentumokról hivatalos felhasználásra záradékolt („hitelesített” ) fordítást tudunk kiadni, amelyben igazoljuk, hogy szakfordító készítette és az eredetivel mindenben megegyezik. Ilyen esetekben azt szoktuk javasolni, hogy kérdezzék meg a befogadó szervet, hogy elfogadják-e az általunk készített fordítást, vagy ragaszkodnak az OFFI Zrt. által kiadott hiteles fordításhoz.

Külföldi felhasználásra is szoktunk záradékolt fordításokat készíteni. Ilyen esetben a fenti megkötés nem áll fent. Eddigi tapasztalataink alapján el szokták fogadni őket.

Mikor és hogyan tudom kifizetni a fordítást?

Első megrendelés esetén a becsült ár felét kiszámlázzuk előlegként, amelyet a (budapesti/debreceni/miskolci) irodában készpénzben vagy átutalással tud rendezni. Az összeg beérkezése után kezdjük meg a fordítást. Ebben az esetben kérjük, adja meg a számlázási adatokat megrendeléskor!

Ha nem az első megrendelése, akkor a teljes összegről szóló számlát az (budapesti/debreceni/miskolci) irodában készpénzben vagy átutalással tudja kifizetni.