36 1/4137-854 budapest@benedictum.hu

A cégkivonatok, okiratok, szerződések kiemelet figyelmet kívánnak a fordítások között. A jogi szövegek gyakran még az anyanyelvünkön sem igazán érhetőek a számunkra egyedi szókincsük miatt. A jogi szöveg fordítása nagy felelősség. Egy hibás fordításnak az ügyfelet érintő súlyos jogi vagy anyagi károkat okozó következményei lehetnek.

Technikai adottságok

A dokumentumok fordítása nehézkesebb lehet, ha szkennelt változattal kell dolgozni, ahol esetenként az eredti példány régi és gyűrött. Az olvashatóságát emellett még a pecsétek is nehezítik, sőt az is lehet, hogy a szkennelés egy gyenge fénymásolatról készült. A szkennelt változat készítése közbeni hibás hajtogatások miatt is hiányozhat a szöveg egy része.

Optikai karakterfelismerés

A szekkenelt fájlok digitalizálása optikai karakterfelismerő szoftverrel lehetséges, ami sajnos nem tévedhetetlen. A gyengébb fénymásolatok esetében még nagyobb a hibalehetőség és pecsétek, aláírások valamint a táblázatok sem könnyítik meg a szoftver pontos működését. A hibák a következő lépésben kijavításra kerülnek.

Előszerkesztés

A z eredeti fájl összehasonlításra kerül az átalakított digitális szöveggel és a hibás szavak kijavításra kerülnek. A feladat észe a formázás helyreállítása is. Jelezzük az aláírás és a bélyegző helyét is, ha van ilyen. A nem azonosítható bejegyzések „olvashatatlan szöveg” jelzést kapnak.
A szöveg fordításához fordítástámogató szoftvert is igénybe veszünk, amely jelentősen lerövidítheti a fordítási időt. A mondat memóriában már szerepelhet több mondat fordítása. Az egyes mondatok fordítása a későbbiekben is felhasználható.
Ezután következik a szöveg tényleges fordítása, amelyet jogi szaktudással, tapasztalattal rendelkező jogi szakfordító végez, aki tisztában van a szerződések nyelvezetével is.

Szerkesztés

A fordítás önmagában nem elég lektorálásra is szükség van, amelynek során egy nyelvész újra ellenőrzi a fordítás helyességét. A lefordított szöveget összeveti az eredetivel, és ha szükséges kijavítja a hibákat. A végeredmény gördülékeny, jól érhető szöveg a célnyelven.
A következő ellenőrzés során megtörténnek a stilisztikai finomítások, amellyel még tökéletesebbé válik a szöveg. A helyesírás, a számok a fordítás teljessége és a szakmaiság és a formázás is ellenőrzésre kerül. Ha minden rendben van, a lefordított fájl elküldésre kerül a megrendelő számára.

Tanúsítás

A jogi dokumentum lefordítása után, ha az ügyfél kéri, igazoljuk, hogy a lefordított szöveg megfelel a forrásszövegnek. a jogi fordítást és a lektorálást szakmailag magas szinten képzett és nagy tapasztalattal rendelkező szakfordító végezte. A fenti lépésrend betartását a tanúsított iratok estében kiemelt figyelemmel kezeljük. Irodánk a Magyar Országos Közjegyzői Kamara hivatalos listájában is megtalálható. Az ügyfeleink mindenhol hivatalosan is érvényes, pontos és szabatos fordítást kapnak kézhez.